ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG TẠI LIKE.GAMETOPVIET.COM
 1. Website được tạo ra nhằm mục đích: Kết nối giữa các thành viên tự động tương tác lẫn nhau.
 2. Các thành viên không được dùng LIKE.GAMETOPVIET.COM vào mua bán like, sub.. , vì dịch vụ chúng tôi là hoàn toàn miễn phí
 3. Không dùng Auto like vào những ảnh , stt, video vi phạm pháp luật, hay nội dung phản cảm
 4. Hạn chế spam, dùng auto like , hack like, auto sub, auto cmt quá nhiều lần trong ngày
 5. Sử dụng lành mạnh auto like
 6. Trách nhiệm của bạn
  1. Tuân thủ quy định
  2. Giới thiệu bàn bè cùng dùng LIKE.GAMETOPVIET.COM
  3. Hướng dẫn người chưa biết sử dụng
 7. Những thành viên vi phạm sẽ bị block, khóa nick tại LIKE.GAMETOPVIET.COM
FANPAGE LIKE.GAMETOPVIET.COM